Rytteriet anläggnin

Toppmodern anläggning.

Vi strävar efter att erbjuda en fin, ren och modern anläggning. Vi har 2 tävlingsbanor och ett ridhus.

Tävlingsbana 1 utomhus

Bana 1 har måtten 70 x 65 x 80 x 61 m och är vår stora tävlingsbana. Underlaget är fibersand från Expåra och är professionellt gjord av HJ i Sjöbo AB och tål alla väder. Banan har ett extra kraftigt staket runtomkring sig med 3 stora grindar.

Bana 2 utomhus

60 x 32 m fibersand från Expåra. Denna bana ligger parallellt med ridhuset och används under tävlingar som framhoppning eller framridning. Den här banan har staket runt sig men är öppen ca 15 m mot ridhuset.

Ridhus

Hela ridhuset är 66 x 21 m invändigt, men då vi har tagit av en del av ridhuset för materialförvalring. Ridmåttet 57 x 21 m.

Tävlingshinder

Vi har hinderstöd och bommar från tyska Caro och Beck+Heun.

Vi har en serparat hinderpark för träning.

Vår anläggning har moderna träningsredskap. Kontakta oss för bokning.

Vi har hinderstöd och bommar från tyska Caro och Beck+Heun.

Vi har en separat hinderpark för träning.

Kontakta oss

Vår ridhus.

Hela ridhuset är 66 x 21 m invändigt, men då vi har tagit av en del av ridhuset för materialförvalring. Ridmåttet 57 x 21 m.

Kontakta oss

Vi har 2st fina tävlingsbanor

Tävlingsbana 1 utomhus

Bana 1 har måtten 70 x 65 x 80 x 61 m och är vår stora tävlingsbana. Underlaget är fibersand från Expåra och är professionellt gjord av HJ i Sjöbo AB och tål alla väder. Banan har ett extra kraftigt staket runtomkring sig med 3 stora grindar.

Kontakta oss

Bana 2

Bana 2 utomhus

60 x 32 m fibersand från Expåra. Denna bana ligger parallellt med ridhuset och används under tävlingar som framhoppning eller framridning. Den här banan har staket runt sig men är öppen ca 15 m mot ridhuset.

Kontakta oss
Rytteriet sjobo

Rytteriet i Sjöbo

Kontakta oss för mer information och bokning av vår anläggning.


    [recaptcha]

    Upkommande events på vår anlägning